Sterowniki kotłów

Sterowniki kotłów CO pozwalają na sprawną pracę całego urządzenia. Ich rolą jest zbieranie informacji o stanie poszczególnych podzespołów kotła, a także np. panujących warunkach pogodowych. Na podstawie wprowadzonych przez użytkownika ustawień, sterowniki, wykorzystując zaawansowane algorytmy, wyliczają właściwą ilość paliwa i powietrza potrzebnego do uzyskania danej temperatury. Dzięki różnego rodzaju czujnikom nadzorują przebieg spalania i w miarę potrzeb modyfikują jego przebieg. W ramach swych funkcji kontrolują pracę podajnika paliwa – np. uruchamiają, zwiększają lub zmniejszają obroty motoreduktora zainstalowanego w podajniku, regulują pracę dmuchaw i wentylatorów doprowadzających powietrze. W zależności od rodzaju zastosowanego układu i oprogramowania możliwa jest także realizacja innych funkcji. Sterowniki kotłów CO mogą np. informować o konieczności uzupełnienia zasobnika paliwa.

Kontrola urządzeń zewnętrznych

Sterowniki kotłów są również odpowiedzialne za pracę różnego typu urządzeń zewnętrznych. W zależności od modelu mogą kontrolować pompy obiegowe dla instalacji grzewczej, a także sterować pompą obiegu ciepłej wody użytkowej. Niektóre ze sterowników mają możliwość nadzorowania pracy zaworów instalacji grzewczej, w tym zaworów mieszających. Wiele konstrukcji oferuje również możliwość sprawdzania temperatury wody powracającej do kotła lub monitorowanie temperatury powstających spalin.

Zdalny nadzór nad parametrami pracy kotła

Sterowniki kotłów CO mogą również zapewniać zdalny nadzór nad parametrami pracy kotła. Różne wersje urządzeń pozwalają na podłączanie zewnętrznych regulatorów pokojowych, które monitorują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach, jednocześnie dając możliwość ustawiania szerokiego zakresu temperatur i programowania pracy kotła. Wiele sterowników umożliwia też używanie modułów pogodowych, które sprawdzają warunki panujące na zewnątrz i zależnie od nich zawiadują pracą kotła.

Sterownik ecoMAX 920 Plum

ecoMAX 600x297 - Sterowniki kotłów

Moduł

 • steruje kotłem, pompami CO i CWU, cyrkulacji CWU, przewałowej oraz mieszaczami dla obiegów grzejnikowych i podłogowych,
 • obsługa i sygnalizacja parametrów pracy na ekranie 5″ lub 4,3″ z regulacją dogodnego kąta nachylenia,
 • pogodowo steruje obiegiem CO i CWU,
 • steruje zaworem trójdrogowym lub czterodrogowym.

Funkcje

 • aktualizacja oprogramowania przez kartę microSDHC lub miniUSB,
 • konfigurowalne wyjście H (alarmy, kocioł rezerwowy, pompa przewałowa, pompa cyrkulacyjna),
 • rozbudowa o moduły dodatkowe B i C, tryb Lato/Zima, profesjonalne krzywe grzewcze dla kotła i obiegów mieszaczowych, praca z rusztem, wyświetlany poziom paliwa, detekcja zadziałania STB, adaptacyjne sterowanie mieszaczami,
 • współpraca z buforem cieplnym,
 • współpraca przez ISM oraz WiFi ze zdalnym sterowaniem i modułem internetowym ecoNET300 oraz aplikacją ecoNET.apk i ecoNET.app, co pozwala na zarządzanie całym systemem grzewczym on-line.

Sterownik ecoMAX 860 Plum

ecoMAX 600x297 - Sterowniki kotłów

Moduł

 • kontroluje proces spalania w kotłach z zapalarką na paliwo typu pellet oraz jest przystosowany do obsługi energooszczędnych pomp elektronicznych,
 • obsługuje obieg grzewczy CO i CWU oraz obiegi mieszaczowe,
 • posiada dotykowy wyświetlacz 5″ lub 4,3″, który umożliwia montaż na przedniej części kotła,
 • zapewnia komfort poprzez współpracę ze zdalnym sterowaniem.

Funkcje

 • aktualizacja oprogramowania przez kartę microSDHC lub miniUSB,
 • konfigurowalne wyjście H (alarmy, kocioł rezerwowy, pompa przewałowa, pompa cyrkulacyjna),
 • rozbudowa o moduły dodatkowe B i C, tryb Lato/Zima, profesjonalne krzywe grzewcze dla kotła i obiegów mieszaczowych, praca z rusztem, wyświetlany poziom paliwa, detekcja zadziałania STB,
 • adaptacyjne sterowanie mieszaczami,
 • współpraca z buforem cieplnym,
 • współpraca przez ISM oraz WiFi ze zdalnym sterowaniem i modułem internetowym ecoNET300 oraz aplikacją ecoNET.apk i ecoNET.app, co pozwala na zarządzanie całym systemem grzewczym on-line.