Palnik Kipi do kotłów centralnego ogrzewania

W naszej ofercie znajdują się palniki Kipi do kotłów centralnego ogrzewania zasilanych pelletem. Palniki są jednymi z najważniejszych elementów kotłów CO. To w ich obrębie dochodzi do spalania materiału opałowego, są więc miejscem, gdzie musi być dostarczona odpowiednia dawka paliwa oraz ściśle do niej dobrana ilość powietrza. W procesie spalania powstaje również popiół, który jest natychmiast automatycznie usuwany z obrotowej komory paleniskowej.

Nowoczesne i innowacyjne palniki pelletowe

Palniki Kipi to niezwykle nowoczesne i innowacyjne konstrukcje do spalania pelletu, które wykorzystują wiele rozwiązań poprawiających parametry spalania i funkcjonalność całego pieca. Urządzenia tego typu są chronione patentem przyznanym przez Urząd Patentowy RP. Palniki są zbudowane z modułu napędowego, korpusu oraz komory nadmuchowej i paleniskowej. Obrotowa komora paleniskowa jest wykonana w technologii bezszwowej, co dodatkowo zwiększa jej żywotność, pozwalając na lepsze znoszenie obciążeń termicznych.

Palniki z obrotową komorą spalania

Palniki Kipi do kotłów CO wykorzystują obrotową komorę spalania. Dzięki specjalnemu mechanizmowi podczas pracy pieca komora wykonuje ruch obrotowy. Dzięki systemowi charakterystycznie ukształtowanych kanałów jest do niej doprowadzane powietrze. Nie tylko bierze ono udział w procesie spalania, ale wraz z ruchem obrotowym wspomaga odpopielanie paleniska. Powstające przy spalaniu pelletu resztki są więc usuwane dzięki ruchowi obrotowemu i strumieniowi powietrza.

Zalety palników Kipi

Zaletą takiego rozwiązania jest wyeliminowanie możliwości powstawania spieków, zarazem uniknięcie uciążliwej konieczności czyszczenia komory spalania. Jeśli w wyniku procesu spalania w komorze poza popiołem powstanie żużel, to dzięki jej obrotom i sile odśrodkowej nie będzie on przywierał do powierzchni, a zostanie wypchnięty wraz z popiołem.

Do najważniejszych elementów palnika Kipi wpływających na jego pracę należy moduł paleniskowy. Jest on wykonany z rury bezszwowej, produkowanej metodą ciągnienia. Dzięki takiej konstrukcji jego odporność na wysoką temperaturę jest znacznie większa, niż gdyby został on zespawany. W związku z tym okres bezawaryjnej pracy całego urządzenia bardzo się wydłuża.

Praca palnika Kipi jest bardzo efektywna, a jego konstrukcja praktycznie eliminuje ryzyko awarii. Komora nadmuchowa i komora spalania są wyposażone w opatentowany system łożyskowania, dzięki czemu praca urządzenia przebiega płynnie i nie ma niebezpieczeństwa jego zablokowania się.

Konstrukcja palnika Kipi umożliwia podział na powietrze pierwotne i dopalające. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie zyskuje wyższą wydajność spalania, a jednocześnie ilość powstających zanieczyszczeń jest mocno redukowana.

Palnik KIPI:

W palniku zastosowano innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne mechanizmu czyszczenia – rotacyjną komorę spalania oraz nadmuchową, dzięki czemu:

  • palnik sam oczyszcza się z popiołu i zgorzelin, w sposób ciągły odprowadzane są produkty spalania z komory paleniskowej i nadmuchowej, nie wpływając na utratę mocy palnika
  • palnik nie wymaga czyszczenia
  • nie występuję problem zapychania się komory, który jest najczęściej spotykanym problemem wśród innych palnikach dostępnych na rynku
  • bezawaryjną pracę palnika
  • przedłużają jego żywotność
  • eliminuje wszelkie problemy związane z narastaniem i gromadzeniem się zgorzeli w obu komorach