Automatyczny system odpopielniania

OdpopielnianieOdpopielnianie
OdpopielnianieOdpopielnianie
OdpopielnianieOdpopielnianie
OdpopielnianieOdpopielnianie
szuflada odpopielaniaszuflada odpopielania

Nasze kotły są wyposażone w automatyczny system odpopielania. Dzięki niemu eksploatacja kotłów jest o wiele wygodniejsza. System ten zapewnia bezobsługowe i komfortowe usuwanie popiołu powstałego w procesie spalania. Usuwany jest on z płyty paleniska za pomocą przenośnika ślimakowego z przekładnią z komory pod palnikiem do popielnika. System gwarantuje od 1 do nawet 3 miesięcy automatycznego usuwania popiołu z kotła.