Sterowniki kotłów

Sterowniki kotłów CO pozwalają na sprawną pracę całego urządzenia. Ich rolą jest zbieranie informacji o stanie poszczególnych podzespołów kotła, a także np. panujących warunkach pogodowych. Na podstawie wprowadzonych przez użytkownika ustawień, sterowniki, wykorzystując zaawansowane algorytmy, wyliczają właściwą ilość paliwa i powietrza potrzebnego do uzyskania danej temperatury. Dzięki różnego rodzaju czujnikom nadzorują przebieg spalania i w miarę potrzeb modyfikują jego przebieg. W ramach swych funkcji kontrolują pracę podajnika paliwa – np. uruchamiają, zwiększają lub zmniejszają obroty motoreduktora zainstalowanego w podajniku, regulują pracę dmuchaw i wentylatorów doprowadzających powietrze. W zależności od rodzaju zastosowanego układu i oprogramowania możliwa jest także realizacja innych funkcji. Sterowniki kotłów CO mogą np. informować o konieczności uzupełnienia zasobnika paliwa.

Kontrola urządzeń zewnętrznych

Sterowniki kotłów są również odpowiedzialne za pracę różnego typu urządzeń zewnętrznych. W zależności od modelu mogą kontrolować pompy obiegowe dla instalacji grzewczej, a także sterować pompą obiegu ciepłej wody użytkowej. Niektóre ze sterowników mają możliwość nadzorowania pracy zaworów instalacji grzewczej, w tym zaworów mieszających. Wiele konstrukcji oferuje również możliwość sprawdzania temperatury wody powracającej do kotła lub monitorowanie temperatury powstających spalin.

Zdalny nadzór nad parametrami pracy kotła

Sterowniki kotłów CO mogą również zapewniać zdalny nadzór nad parametrami pracy kotła. Różne wersje urządzeń pozwalają na podłączanie zewnętrznych regulatorów pokojowych, które monitorują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach, jednocześnie dając możliwość ustawiania szerokiego zakresu temperatur i programowania pracy kotła. Wiele sterowników umożliwia też używanie modułów pogodowych, które sprawdzają warunki panujące na zewnątrz i zależnie od nich zawiadują pracą kotła.

Sprzedaż sterowników Timel

Nasza oferta obejmuje sprzedaż sterowników Timel. Dostępne urządzenia są bardzo łatwe w obsłudze, oferując bardzo wygodny i intuicyjny interfejs użytkownika. Przejrzyste wizualizacje ułatwiają wybór odpowiednich parametrów przy użyciu dużego panelu LCD. Sterownik zapewnia kontrolę pracy 4 pomp obiegowych CO oraz pompy CWU i pompy cyrkulacyjnej, a także zaworem mieszającym trój- lub czterodrogowym. Sterownik nadzoruje tez pracę wentylatora i podajnika opału. Informuje również o zużyciu opału. Dodatkowo sterownik posiada czujnik spalin poprawiający prace kotła.

Sterownik Timel

Sterownik Timel wyróżnia się takimi cechami, jak:
• ekran LCD (kolorowy), sterowany dotykowo;
• przyjazny i łatwy w obsłudze układ menu sterownika;
• możliwość zamontowania regulatora pokojowego oraz sterowanie pogodowe;
• sterownik posiada dwa tryby pracy, w tym Fuzzy Logic, przy którym urządzenie samo dobiera wszystkie parametry pracy;
• możliwość +ustalania harmonogramów tygodniowych dla centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i stanu kotła;
• zabezpieczenie termiczne przed zagotowaniem się wody (STB);
• ochrona przed zastaniem pomp pozostających dłuższy czas w bezruchu (Anty Stop).

Sprzedaż sterowników Titanic

Proponujemy również sprzedaż sterowników Titanic. Urządzenie steruje pracą kotła oraz pompami obiegowymi dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Jest umieszczone w wytrzymałej metalowej obudowie i umożliwia bezpośrednie podłączenie urządzeń zewnętrznych. Umożliwia prace urządzeń w kilku trybach pracy: lato/zima z priorytetem ciepłej wody użytkowej.

Sterownik Titanic

Sterownik Titanic charakteryzuje się m.in. takimi parametrami, jak:
• łatwy sposób obsługi i programowania pracy;
• możliwość współpracy z regulatorem pokojowym;
• zapis ustawionych parametrów pracy odporny na przerwy zasilania;
• sterowanie podajnikiem paliwa i wentylatorem;
• montaż w wybranym położeniu, na ścianie przedniej kotła lub na górze urządzenia;
• bezpośrednie podłączanie sprzętu zasilanego napięciem 230 V.

sterownik TIMEL 600x271 - Sterowniki kotłów

Sterownik TIMEL

Sterownik zapewnia maksymalną ekonomię i wydajność.

Automatycznie dostosowuje parametry do zapotrzebowania na ciepło, nie trzeba więc zmieniać nastaw wraz ze zmianami pogody.

Sterownik potrafi utrzymywać kocioł w tzw. pracy ciągłej nawet przy małych mocach.

Charakterystyka:

 • Duży kolorowy wyświetlacz LCD
 • Intuicyjny w obsłudze
 • Steruje dwoma pompami CO, pompą CWU oraz pompą cyrkulacyjną CWU (możliwość pracy CWU w priorytecie)
 • Steruje pracą podajnika paliwa oraz wentylatora
 • Steruje zaworem mieszającym (3 lub 4 drogowym)
 • Wbudowany regulator temperatury pokojowej
 • Wbudowany regulator pogodowy
 • Wbudowany programator czasowy (tygodniowy) dla obwodu CO oraz CWU oraz samego kotła
 • Wbudowany licznik zużycia paliwa
 • Zabezpieczenie kotła i palnika przed przegrzaniem
 • Wbudowane zabezpieczenie temperaturowe kotła (STB)
 • Wizualizacja działania układu na wyświetlaczu (widok wszystkich parametrów)
 • Zabezpieczenie pomp przed zastaniem (Anty Stop)


sterownikTitanic - Sterowniki kotłów

Sterownik TITANIC

Proces regulacji realizowany jest przez pomiar temperatury w kotle i odpowiednie sterowanie procesem spalania paliwa.

Regulator steruje pracą:

podajnika, dmuchawy, pompy centralnego ogrzewania (c.o.), pompy ciepłej wody użytkowej (c.w.u). Titanic steruje procesem spalania w 4 trybach pracy:

 • praca bez pompy c.w.u.
 • zima
 • wiosna/jesień (priorytet c.w.u.)
 • lato

Cechy sterownika:

 • trwała i mocna metalowa obudowa
 • możliwość montażu na górze kotła jak i ścianie frontowej
 • prosty i przejrzysty sposób programowania i obsługi
 • możliwość bezpośredniego podłączenia urządzeń pracujących pod napięciem 230 V
 • sterowanie układem przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • sterowanie pracą wentylatora oraz pracą podajnika paliwa
 • zapamiętanie stanu pracy i wszystkich nastaw regulatora przy zaniku zasilania
 • sterownik ten może również współpracować z termostatem pokojowym – opcja dodatkowa, zapytaj naszego doradcę!


ecoMAX 600x297 - Sterowniki kotłów

Sterownik ecoMAX 850 Plum

Standardowo obsługuje obieg grzewczy CO i CWU jak również obieg mieszaczowy.

ecoMAX ikony 600x187 - Sterowniki kotłów

Cechy sterownika:

 • zaawansowana technologia.
 • posiada inteligentne menu, które sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne.
 • opatentowany system podpowiedzi umożliwia łatwą i komfortową obsługę funkcji.
 • zmiana oprogramowania przy pomocy karty micro sd
 • posiada konstrukcję modułową
 • sterownik może być rozbudowany o dodatkowe moduły
 • posiada 9 wyjść prądowych 230V, 8 wejść analogowych do podłączenia czujników, 2 wejścia termostatów oraz jedno wyście niskonapięciowe 12V
 • ponadto w jego podstawowej formule znajduje się już czujnik STB (zabezpieczenie kotła przeciwko przegrzaniu np. w skutek awarii)
 • za pośrednictwem urządzenia ecoNET300 możliwa jeswt obsługa sterownika przez laptop, smartfon
 • możliwość podłączenia paneli (pilotów) pokojowych w 2 wersjach: w wersji dotykowej lub w wersji klasycznej